Voorheen bekend als Terraform

Robots metselen op de bouwplaats

Wij streven naar een toekomst waarin iedereen zich een betaalbare woning van hoge kwaliteit kan veroorloven.

Wij geloven dat het automatiseren op de bouwplaats de sleutel is om deze visie te verwezenlijken. Door middel van onze robotica en software realiseren wij drie essentiële voordelen: betaalbaar wonen, duurzaam en veilig bouwen, en het behouden van esthetisch vakmanschap.

Bouwen aan de toekomst.

In een tijd van groeiende personeelstekorten in de bouwsector en gebrek aan betaalbare huizen bieden wij een autonome en toekomstbestendige oplossing. Onze robots voeren productiewerk uit zonder enige procesverandering, terwijl de kwaliteit en esthetiek wordt gewaarborgd. De robots zijn flexibel en 24/7 inzetbaar zonder langdurige voortrajecten.

Hoe het werkt.

Wij doen dit door middel van meerdere, kleine robots die samenwerken en zelfstandig over de bouwplaats rijden. De robots kunnen de meeste metselverbanden verwerken en werken met de gebruikelijke materialen (diverse steenformaten en mortelmixen). Hierdoor kunnen de robots gemakkelijk integraal deel uitmaken van de bestaande metselploeg. Middels camera’s en kunstmatige intelligentie wordt constant de directe omgeving geregistreerd, en kunnen wij anticiperen wanneer de werkelijkheid niet geheel overeenkomt met een BIM of CAD model.

Monumental als bouwpartner.

Wij nemen het werk aan en voeren het dus ook zelf uit. Onze transparante prijsstelling, afhankelijk van het metselverband, omvat alle taken, van metselwerk tot het plaatsen van spouwankers. Er is geen noodzaak om de robots in te kopen, te leasen, grote investeringen te doen, of mensen op te leiden. De prijsstelling is zoals iedereen die kent, per 1000 stenen. Onze opdrachtgevers zijn doorgaans bouwbedrijven die metselwerk volledig uitbesteden, echter werken wij ook samen met de metselploeg van bouwbedrijven, of metselbedrijven.

Duurzaam, digitaal en veilig.

Het hele proces wordt digitaal bijgehouden en er wordt automatisch een bouwdossier gegenereerd voor de Wet kwaliteitsborging, inclusief foto’s van elke baksteen voor en na de verwerking. Daarnaast is onze eigen keten geheel vrij van stikstofdepositie en CO2 uitstoot. Door sneller te bouwen en 24/7 te kunnen werken, kunnen we de totale bouwtijd verkorten. En, nog belangrijker de bouwgerelateerde ongelukken met mensen minimaliseren. Hierdoor creëert Monumental een duurzame, veilige en efficiënte toekomst op de bouwplaats.